NU POȚI GESTIONA
CE NU POȚI MĂSURA

VĂ OFERIM IMAGINEA LA ZI A DETALIILOR DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT
prin servicii de
CARTOGRAFIERE, INVENTARIERE, DIGITALIZARE, SCANARE și PROCESARE DATE

Principalele servicii

Digitalizare cimitire

Cartografierea și inventarierea locurilor de veci aduce o nouă perspectiva în optimizarea colectării de taxe din concesionarea acestora, gestiunea lucrărilor de întreținere, dar și informații interactive disponibile public.

Rețele edilitare

Serviciile de cartografiere a rețelelor edilitare vă pun la dispoziție informații detaliate ale acestora, necesare reducerii tipului de execuție a proiectelor cât și pentru evitarea eventualelor deteriorări în urma excavațiilor.

Aerofotografiere

Aerofotogramele colectate vă oferă suportul necesar pentru deciziile de investiții, verificări de suprafețe, de conținut și de detalii la sol, prin generarea de ortofotoplanuri la diverse scări de la 1:100 până la 1:2000.

Digitizare

Digitalizarea sau digitizarea, este procesul de transformare a informațiilor într-un format digital, tranziția de la date analogice la formate digitale va reduce costurile cu depozitarea, arhivarea și mai ales manipularea documentelor.

Procesare date

Costurile cu introducerea datelor, arhivarea și indexarea acestora, cât și actualizarea metadatelor vor fi reduse la minim. Răspunsul către cetățeni și identificarea sau extragerea de informații din documentele arhivate vor fi “la un click distanta” rapid și precis.

Registrul spațiilor verzi

Prin realizarea și actualizarea sistemului informatic de înregistrare și evidenta a spațiilor verzi, se va stabili cu ușurință indicele de spațiu verde pe cap de locuitor și se va eficientiza gestiunea spațiilor verzi.