Servicii

Digitalizare cimitire

Cartografierea și inventarierea locurilor de veci aduce o nouă perspectivă în optimizarea colectării de taxe din concesionarea acestora, gestiunea lucrărilor de întreținere, dar și informații interactive disponibile public.

Rețele edilitare

Serviciile de cartografiere a rețelelor edilitare va pun la dispoziție informații detaliate ale acestora, necesare reducerii tipului de execuție a proiectelor cât și pentru evitarea eventualelor deteriorări în urma excavațiilor.

Aerofotografiere

Aerofotogramele colectate vă oferă suportul necesar pentru deciziile de investiții, verificări de suprafețe, de conținut și de detalii la sol, prin generarea de ortofotoplanuri la diverse scări de la 1:100 până la 1:2000.

Digitizare

Digitalizarea sau digitizarea, este procesul de transformare a informațiilor într-un format digital, tranziția de la date analogice la formate digitale va reduce costurile cu depozitarea, arhivarea și mai ales manipularea documentelor.

Procesare date

Costurile cu introducerea datelor, arhivarea și indexarea acestora, cât și actualizarea metadatelor vor fi reduse la minim. Răspunsul către cetățeni și identificarea sau extragerea de informații din documentele arhivate vor fi “la un click distanta” rapid și precis.

Registrul spațiilor verzi

Prin realizarea și actualizarea sistemului informatic de înregistrare și evidență a spațiilor verzi, se va stabili cu ușurință indicele de spațiu verde pe cap de locuitor și se va eficientiza gestiunea spațiilor verzi.

Descriere generală

 • cartografiere și inventariere cimitir
 • procesare date
 • software de evidență și monitorizare a ocupării și utilizării cimitirelor

Indicatoare rutiere

Inventarierea indicatoarelor rutiere vă oferă posibilitatea generării rapoartelor în funcție de necesități

 • evidența numărului de indicatoare rutiere, starea și  categoria acestora
 • rapoarte și hărți tematice
 • eficientizare crescută a întreținerii, poziționării și densității acestora

Cartografiere și inventariere rețele edilitare

 • identificarea și inventarierea rețelelor edilitare și a elementelor componente ale acestora 
 • fisa de relevare cu toate informațiile vizibile din teren

Registrul spatii verzi

Realizarea și actualizarea sistemului informatic de înregistrare și evidență a spațiilor verzi

Prin realizarea și actualizarea sistemului informatic de înregistrare și evidență a spațiilor verzi, se va stabili cu ușurință indicele de spațiu verde pe cap de locuitor și se va eficientiza gestiunea spațiilor verzi.

Aerofotografiere

Aerofotogramele colectate, vă oferă suportul necesar ppentru deciziile de investiții

 • verificări de suprafețe
 • verificări de conținut și de detalii la sol
 • generare de ortofotoplanuri, diverse scări de la 1:100 până la 1:2000